Dani Martín - París

Quiero amanecer
Una mañana de diciembre en París,
Darme la vuelta y que me digas tú que sí
Que ya no hay nada más

Y ahora seguir caminando h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.