Nita - Fascinados

Un, dos, tres

Es la última canción
Van a dar la luz
Fin del hechizo

Salgo afuera y bajo el sol
Hay cadáveres exquisitos y sé
Que todos...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.