Natalia Lafourcade - Mujer Divina

Mujer, mujer divina
Tienes el veneno que fascina en tu mirar
Mujer, que no se olvida
Tienes vibración de sonatina pasional
Tienes el perfume de un nar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.