Dani Martín - Dibujas

Dibujas con tus labios
Y me haces entender
Que lo que pasa aquí no es teoría

Dibujas pensamientos
Que atraviesan mi piel
Y me has llegado a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.