Dani Martín - Nada Más Que Tú

Con tu faldita azul y tu cigarro eterno
Las canciones de ley que me traen mil recuerdos
Un verano azul, un invierno de perros

Dos idiotas sin luz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.