Dani Martín - Pelear

Solo quiero olvidarme de ti, cuánto me está costando
Solo quiero que pasen los días, te juro y no verte más
Solo quiero que ardas tú al fin porque m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.