Dani Martín - Ahora

Ahora me emociona, que te pongas tonta
Y tu falda para poderla subir
Ahora me emociona, esa carambola
Y encontrarnos por las calles de Madrid

Y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.