Afrojack - Summer Madness

熟れた果実のような太陽が
雲に洗われ 沈んでいくサンセット
夢か幻か曖昧
そう白昼夢の中で
動き出すヒストリー hey

Living in fantasy
夜に気付かれないように抜け出そう
終わる事のない dream
波打ち際ではねる水玉
魔法をかけたようなマジックアワー
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.