Ty Dolla $ign - Wavy

Dollar $ign

Mustard on the beat hoe

When I wake up in the morning I roll up and count my money
I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.