Manuel Carrasco - Bailar El Viento

Compañera mía vamos juntos a bailar el viento
Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento
Compañera amiga sé de tus heridas, tu sueño despi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.