Manuel Carrasco - Yo Quiero Vivir

Ya ves, no me quedo en el intento
No me rindo, no me alejo
Ya lloré, cruce el infierno y tú
Ya ves, me levanto en el deshielo
Son ya muchos los in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.