Ty Dolla $ign - Sitting Pretty

All that ass she walkin' 'round with is sitting pretty
I can't tell if it's real or not but it's sitting pretty
Forgiatos on the whip that be sittin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.