Kranium - Nobody Has to Know

(It's Kranium) Wohoo
Baby... baby...
(Mhmm)

Set da way deh suh
Bend da way deh suh
Yo know mi have a fat c-k fi yuh
I've being waiting

Nobo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.