Sevyn Streeter - Shoulda Been There (Interlude 5)

They say you never know what you got 'til it's gone
You shoulda been there, now she's singing this song

Before this go wrong, we should take a break
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.