Wisin - Ven Báilame

Estoy soñando contigo
Doble U, Gocho

Solos en un cuarto los dos
Y el momento se dio
Yo no me lo esperaba (estoy sorprendido)
(Yeah)
No sabes c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.