Pitbull - Baddest Girl in Town

Cuando tin tiene tin vale
Cuando tin no tiene vale, ni tin vale
Estas mujeres dicen si, si
Si tienes el bling bling
Y dinero ching ching
Mr. worldwide...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.