Balbina - Oropax

Klopf Klopf!
Läuft das wer in Clogs Clogs über Coco Pops in meinem Kopf rum?
Psst leise! ich bin am einnicken
Wer, wer? Singt lalala?
Mehr- Mehrst...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.