M.I.A - Alles neu 2017

Achtung
Ehrlich
Achtung (Achtung)
Achtung (Achtung)
Ehrlich

Wenn du morgens auf die Strasse rennst
In deinem Kiez fühlst du dich plötzlich fre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.