Balbina - Nichtstun

Ich zähl' die Polkadots auf meinem Glockenrock
Wie lange noch? Wie lange noch?
Kann sich die Langeweile bitte mal beeilen?

Die Spinnen weben Spin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.