Balbina - Mir fällt nix ein

Ich kritzel die Linien nach auf dem Papier
So grade hab ich das noch nie geschafft - tatsache!
Und alles, was mir einfällt ist wie
Man mit der Maus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.