Balbina - Tisch

Dubdurub dubdurub dubdub
Ich weiß nicht was ich will
Dubdurub dubdurub dubdub
Ich weiß nicht was ich will
Dubdurub Dub

Pfanne oder Topf?
Hose ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.