Balbina - Dicke Luft

Türen sind nicht mein Ding
Sobald man sie öffnet
hört man sie sich wieder schließen
Ich häng sie aus aus den Scharnieren
Dann fällt nichts ins Sch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.