Julie Zenatti - La Vérité

Crois-tu que l'on s'oublie comme ça
Qu'un seul revers de main suffit

Penses-tu que l'on se reverra
Une fois que tout sera fini

Qu'a-t-on fait ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.