Dani Martín - Emocional

Y pasarte a buscar,
Esperar tu mensaje y echarte de menos
Que no quiera comer,
Concentrarme y ni hablar
Porque quiero ir más lejos.
Lejos contigo a ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.