Dani Martín - Caramelos

He pensado mil veces en robar caramelos
Y subirme muy alto y tirarlos pa' hacer un mundo mejor
Y que esos señores tan feos quiten su cara de serio...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.