Dani Martín - Un Millón De Luces

Hay un pequeño loco en mí
Hay mentiras que viví
Y que ahora ya no engañan
Hay mi manera de sufrir
Mi trocito de Madrid
Que me arropa con su ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.