Dani Martín - Estrella Del Rock

Desde pequeño quise ser una estrella del rock
Pero la vida me dejó solo cantante de pop
Romper televisores y beber mucho ron
Y una familia des-e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.