Frida Gold - Große Erwartungen

Ich glaub das du 'nen Fehler machst,
Denn wir fangen doch grad erst an.
Was du mit deinen Augen sagst,
Kriegst du mit deinen Worten nicht undone.
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.