KC Rebell - Sie

Sie kenn’ ich seit meiner Kindheit
Wenn der Wind pfeift, gehen alle, sie bleibt
Sie ist zwei Welten in einer, trägt Air-Max zum Prada-Kleid
Doch ih...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.