Frida Gold - The Time Is Always Now

Es stehen Juwelen am Himmel,
Leuchtfeuer ziehen durch die Stadt
So hell und wach
Ich fühl' den Sog da draußen
Irgendwo anders will ich sein
Die N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.