Fler - Mut Zur Hässlichkeit

Yo, Jihad, Dikka, Blaues Blut war gestern, Mann, 's vorbei
Dikka, ich hab den neuen Style, glaub mir, ich hab den neuen Style
Wir müssen mal ganz ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.