Soulja Boy - Bingo

It's Gucci, It's Gucci Burr
Soulja Boy Tell Em'
It's Gucci, Flocka
Scott Storch, Gucci Mane, we back at it
So Icey
Yeah

We smokin' that fire e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.