Nicki Minaj - I'm Legit

I'm legit
With no makeup
Don't have to curl my hair up
All this booty here mine
I'mma dolla worth a dime
Real bosses stand up
Ladies throw your ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.