Playboi Carti - Poke It Out

Yo, Yo Pi'erre, you wanna come out here?

Iced up, ice watch
Woah, woah
Bad bitch, poke it out (woah)
Poke it out, poke it out (woah)
Bad bitch,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.