Lil jon - Hard White (Up in the Crib)

It's the boy Lil' Jon (Yeah!)
Got my partner Yelawolf with' me (What's up Yela?)
You know it's time to crank the club up
Let's go! Yelawolf

You ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.