Pitbull - Everybody Get Up

(Oh oh oh oh)
Pretty Ricky and the Mavericks
And Chico Pit bull!
MIA
(Yeah)
MIA
(Yeah)

We gone kill them in the club wit this one, tear tha c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.