Santiano - Garten Eden

Hoch im Norden, ein ewiges Licht
Eine Kerze die nicht erlischt
Wenn sich die Sonne nachts schlafen legt
Zeigt der Nordstern schweigend den Weg

H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.