Nicki Minaj - Muthaf**ka Up

OK man are you ready to go?
I'm ready to go
Now come on now, crank this motherfucker up

Aha
Young Money

YMCMB, rawest niggas doing it
School...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.