Marsimoto - Wellness

Wer war Ikarus? Ikarus war 'ne Pfeife!
Ich flieg' Richtung Sonne und schieb' sie zur Seite
Ma Ma Marsi jetzt wird alles besser
Ab jetzt schläfst du...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.