Marsimoto - Alice Im Wlan Land

Ich wach morgens auf, weil mein Handy klingelt
Bin sofort von Paparazzis umzingelt
Geh kurz duschen, putz mir schnell die Zähne
Nimm's nicht so ern...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.