Christina Aguilera - Amame

Ven a mí dulce amor
Ayúdame a cambiar este destino
¡Sálvame! por favor
Qué tengo el corazón partido en dos
Dáme más, quiero más
De esa bendita fo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.