Andrea Bocelli - Somos Novios (It's Impossible)

Somos novios

Pues los dos sentimos

Mutuo amor profundo.

Y con eso ya ganamos

Lo más grande de este mundo.

Nos amamos, nos besamos

Co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.