Frida Gold - Wovon Sollen Wir Träumen

Ich bin mittendrin und geb mich allem hin
Aber schaut man hinter die Kulissen,
Dann fängt es immer so an, ich schlafe immer zu lang,
Krieg's nicht hin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.