Frida Gold - Zeig Mir Wie Du Tanzt

Zeig mir wie du tanzt und ich sag dir wer du bist
Und so wie du guckst weiß ich wonach dir ist
Zeig mir wie du sprichst und ich sag dir was du hörst...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.