Frida Gold - Komm zu Mir Nach Haus

Komm zu mir nach Haus'
Komm zu mir nach Haus'
Komm zu mir nach Haus'
Komm zu mir nach Haus'

Du siehst so aus als würdst' du gern mit mir nach H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.