Will.I.Am - Hot Wings (I Wanna Party)

Party in Ipanema, baby!

I want to party
I want to samba
I want to party
I want to samba

I want to party
And live my life (live my life)
I w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.