Manuel Carrasco - Que Nadie

Empezaron los problemas
Se engancho a la pena
Se aferro a la soledad
Ya no mira las estrellas
Mira sus ojeras
Cansadas de pelear

Olvidándose d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.