8ball & Mjg - Bring It Back

Oh, I know what they wont do. Uh-Oh Yeah-Yea
Oh, It's bout to be a problem (that's right)
It's your boy Nitty
I'm with my big bru 8 ball and MJG ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.