Yo Gotti - Halle Berry

Bow bow bow
Bow bow
Bow bow bow
Bow bow
Bow bow bow
Hurricane
Bow bow
Bow bow bow
Bow bow
Bow bow bow

Bum bum bum
Bum bum bum
Bum bum bu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.