Zaytoven - Go Get The Money

That boy Zay on the beats
Maybach Music
Zaytoven
Aye, I'm talkin' everything Versace
This shit like Versace dream, you know what I'm talkin' 'bout...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.